Παθήσεις άνω άκρων

Η εναπόθεση  κρυστάλλων ασβεστίου στην περιοχή του ώμου που προκαλεί πόνο αλλά και περιορισμό στην κίνηση.

Η αδυναμία της άρθρωσης του ώμου να συγκρατήσει τον βραχίονα που προκαλεί συχνά εξαρθρήματα αλλά και τραυματισμούς.

Ο πόνος στην περιοχή του αγκώνα  που , συνήθως , είναι αποτέλεσμα έντονης καταπόνησης.

Η υπέρχρηση των δακτύλων που προκαλεί πίεση στο νεύρο στην περιοχή του καρπού.