Γενικές παθήσεις

Ο τραυματισμός του οστού που προκαλεί το μερικό ή πλήρες σπάσιμο του.

Η εγκεφαλική βλάβη που μπορεί να οδηγήσει σε πληθώρα συμπτωμάτων. 

Η διαταραχή του νευρικού συστήματος που οδηγεί σε σταδιακή μείωση της κινητικότητας.

Η επώδυνη κατάσταση που παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής του ατόμου.

Η ευθραυστότητα των γυναικείων οστών οφείλεται κυρίως στην σταδιακή μείωση του ασβεστίου.

Η μυστηριώδης νόσος που μέχρι και σήμερα οι ειδικοί αδυνατούν να εξηγήσουν.