Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.drphysio.gr ανήκει αποκλειστικά στον Δημήτρη Ραφαηλίδη , φυσικοθεραπευτή στην Πτολεμαΐδα. Οι όροι χρήσης έχουν σκοπό να σας ενημερώσουν για τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγω, πώς τις χρησιμοποιώ, πώς τις προστατεύω και τί είδους επιλογές έχετε ως προς την ιδιωτικότητα σας.

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν εφαρμογή στον ιστότοπο www.drphysio.gr, το οποίο να αναφέρεται παρακάτω ως «ιστοσελίδα», «ιστότοπος», «Δημήτρης Ραφαηλίδης», κλπ.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL V3 και εκδόθηκε από cPanel, Inc. Certification Authority. Το πιστοποιητικό αυτό προορίζεται για την εγγύηση της ταυτότητας ενός αλλά και σε ένα απομακρυσμένου υπολογιστή.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση της παρούσης υπηρεσίας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση αλλά και τους όρους χρήσης του ιστότοπου www.drphysio.gr.

Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.

1.Οι υποχρεώσεις των χρηστών – Προσωπικά Δεδομένα- Συνδρομή στα νέα

Η ιστοσελίδα www.drphysio.gr δίνει τη δυνατότητα εγγραφής του χρήστη στη λίστα συνδρομητών. Για την εγγραφή του χρήστη απαιτείται η υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και το όνομα του χρήστη. Ο χρήστης λαμβάνει e-mail οδηγιών εγγραφής και επιτυχημένης εγγραφής.

Η υπηρεσία Συνδρομή στα Νέα παρέχεται από την εταιρεία Mailchimp (αυτοματοποιημένη πλατφόρμα επικοινωνίας). Κατά την λήψη του email συνδρομής παρέχεται και η δυνατότητα διαγραφής (επιλογή: διαγραφή).

To www.drphysio.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή ( Δημήτρης Ραφαηλίδης ) της ιστοσελίδας www.drphysio.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Αυτό μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά στο τηλ. 24630-21730 είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@drphysio.gr

2. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η ιστοσελίδα www.drphysio.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή της ανάρτησης της εν λόγω αλλαγής στο διαδικτυακό χώρο www.drphysio.gr

3. Δήλωση ιατρικού περιεχομένου - Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλές υγειονομικού / ιατρικού περιεχομένου προς οιονδήποτε χρήστη αυτής και σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που περιλαμβάνει δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν σχέση φυσικοθεραπευτή - ασθενή.  Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ενημερωτικό και ενδέχεται να μην περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες φυσικοθεραπευτικές και ιατρικές εξελίξεις.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν ιατρική ή φυσικοθεραπευτική συμβουλή οποιουδήποτε είδους μεταξύ του www.drphysio.gr, του συντάκτη της ή οποιουδήποτε σχετικού προσώπου ή φορέα και οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός αν ορίζεται ρητά.

Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στο www.drphysio.gr θεωρούνται αξιόπιστες, δεν δίνεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, ή τη χρησιμότητά τους, λαμβανομένων είτε μεμονωμένα είτε στο σύνολό τους. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται "ως έχουν".

Ισχύει αποποίηση κάθε ευθύνης για όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων - αλλά μη περιοριζομένων - σε σιωπηρές εγγυήσεις αποτελεσματικότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης την ελευθερία από τη μόλυνση από τους ιούς των υπολογιστών, καθώς και τη μη παραβίαση κάθε είδους πνευματικών, βιομηχανικών, ιδιοκτησιακών ή οποιουδήποτε άλλου είδους δικαιωμάτων.

Είναι δυνατό να γίνονται περιοδικά αλλαγές στις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να ενσωματωθούν στο περιεχόμενο της σελίδας ή όχι, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προηγούμενη προειδοποίηση.

Αν βρείτε τυχόν λάθη ή παραλείψεις, σας ενθαρρύνουμε να τα αναφέρετε μέσω e-mail στο: info@drphysio.gr

Η ιστοσελίδα www.drphysio.gr, ο συντάκτης της Δημήτρης Ραφαηλίδης , καθώς και κάθε σχετιζόμενο πρόσωπο δεν:

  • είναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας,
  • αναλαμβάνουν καμία ευθύνη απέναντι στον οποιονδήποτε τρίτο για τη χρήση που κάνει ή την εμπιστοσύνη που δείχνει σ’ αυτές τις πληροφορίες,
  • ευθύνονται για τυχόν βλάβες ή ζημίες (οποιουδήποτε τύπου, για οποιονδήποτε λόγο, όπως και αν προκλήθηκαν) που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση αυτού του δικτυακού ιστότοπου, ακόμη και αν έχει υπάρξει προειδοποίηση για την πιθανότητα επέλευσης της ζημίας αυτής.

3. 1. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών από Φερόμενη Επιδοκιμασία, Σύσταση, ή Εύνοια οποιουδήποτε είδους.

Η ιστοσελίδα www.drphysio.gr μπορεί μερικές φορές να προσφέρει ή να αναφέρεται σε περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους. Οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση, υπηρεσία, προσφορά, πληροφορία ή περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους που εκφράζονται ή διατίθενται από τρίτους καταλογίζονται σε αυτούς και δεν απηχούν κατ 'ανάγκη αντιλήψεις του www.drphysio.gr

Αναφορά σε συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν, διαδικασία, συλλογικότητα ή υπηρεσία με την εμπορική επωνυμία, διακριτικό τίτλο, εμπορικό σήμα, κατασκευαστή, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν αποτελεί, ούτε υπονοεί την επιδοκιμασία, σύσταση, ή εύνοια του www.drphysio.gr

3. 2. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών για τους Εξωτερικούς Συνδέσμους

Το www.drphysio.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφοράς ή σύνδεσης με εξωτερικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των τελευταίων με οποιονδήποτε τρόπο. Ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το χρήστη. Σύνδεσμοι από τις σελίδες του www.drphysio.gr σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν συνιστούν σύσταση, έγκριση ή συμφωνία από το www.drphysio.gr

Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται ως υπηρεσία πληροφόρησης και μόνο. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλους δικτυακούς τόπους. Θα πρέπει να απευθύνει οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε εξωτερική σύνδεση με το διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας. Εάν επιλέξετε να ακολουθήσετε ένα από αυτούς τους συνδέσμους, οι πολιτικές της εξωτερικής αυτής σελίδας τίθενται σε ισχύ μέχρι να επιστρέψετε στο www.drphysio.gr

3. 4. Ανάλογη εφαρμογή των Όρων Χρήσης και στις Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης

Οι όροι χρήσης του παρόντος ιστότοπου εφαρμόζονται ανάλογα και στα προφίλ, στις ομάδες και γενικότερα στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπου το www.drphysio.gr  διατηρεί παρουσία με τον οποιονδήποτε τρόπο.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κάθε κείμενο, ιδέα, πρόταση, εικόνα, φωτογραφία, σήμα, διακριτικό γνώρισμα κτλ που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί πνευματικό δημιούργημα του Δημήτριου Ραφαηλίδη. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση, αναπαραγωγή, ανατύπωση, αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή έστω και τμηματικά αυτού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της σελίδας.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα μεμονωμένης αποθήκευσης και δη τμήματος του περιεχομένου αυτού για προσωπική και μόνον χρήση και όχι δια δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντοτε με μνεία  προέλευσής τους από το www.drphysio.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οιαδήποτε απαγορευμένη, άλλως μη ρητά εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, κατά τα ανωτέρω συνεπάγεται αστικές ή/και ποινικές ευθύνες.

Σε περίπτωση αναδημοσίευσης ήδη δημοσιευθέντος κειμένου ο συντάκτης του www.drphysio.gr δηλώνει ότι τούτο λαμβάνει χώρα χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, αλλά για την πληρέστερη πληροφόρηση του χρήστη / κοινού και μόνο και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του καθώς και του δημιουργού του. εφόσον τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στην πηγή προέλευσης, σε εφαρμογή της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελεύθερης διάδοσης της πληροφορίας.

5. Hosts – Hyperlinks Banners- Περιορισμός Ευθύνης

Η ιστοσελίδα www.drphysio.gr δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων, αποκλειστικά και μόνον προς διευκόλυση του επισκέπτη ή/και χρήστη. Η ιστοσελίδα www.drphysio.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες ή/και χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους του www.drphysio.gr μη ευθυνόμενου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το www.drphysio.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

6. Cookies

Το www.drphysio.gr μπορεί ή να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.drphysio.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.drphysio.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.drphysio.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο επισκέπτης ή/και χρήστης μπορεί να προβεί σε ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου από αυτόν διακομιστή ούτως ώστε να αποδέχεται ή όχι την χρήση των cookies λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον τρόπο αυτόν επηρεάζει την λήψη δεδομένων από το www.drphysio.gr καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, για την οποία απομείωση της ποιότητας των οποίων το www.drphysio.gr ουδεμία ευθύνη φέρει.

Οι εξυπηρετητές (servers) που ανήκουν στην ιδιοκτησία τρίτων μερών συμβεβλημένων με το www.drphysio.gr, ενδέχεται να συλλέγουν αυτόματα (μέσω των εκάστοτε ενσωματωμένων σε κάθε site μηχανισμών) πληροφορίες για τους χρήστες της ιστοσελίδας για στατιστικούς λόγους.

Εμείς έχουμε πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες μόνο αφού έχουν ανωνυμοποιηθεί και μόνο στη μορφή στατιστικών δεδομένων, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούνται για την βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (μέσω analytics).

Το ίδιο συμβαίνει και με στατιστικά στοιχεία από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλονται.

7. Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προσωπικά Δεδομένα

7.1 Τί είδους πληροφοριών συλλέγουμε

Το μοναδικό είδος προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε είναι το email (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και το όνομα σας, αν και όποτε εσείς αποφασίσετε να εγγραφείτε στις αυτόματες ειδοποιήσεις του www.drphysio.gr

7.2 Φόρμα Επικοινωνίας

Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιούνται μέσω της φόρμας επικοινωνίας συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο εάν και εφόσον επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, και μόνο στα πλαίσια της αιτηθείσας από εσάς επικοινωνίας.

7.3 Συνδρομή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Η συλλογή γίνεται με αυτόματο τρόπο μέσω της υπηρεσίας mailchimp:

Όταν γράφετε το email και το όνομα σας, αυτό καταχωρείται σε μία βάση δεδομένων (λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στην οποία έχουμε πρόσβαση μόνο εμείς και φιλοξενείται (hosted) από το mailichimp.

Η υπηρεσία στέλνει αυτόματα ενημερώσεις στις καταχωρημένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, για κάθε νέα ανάρτηση στο www.drphysio.gr

Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, ανοίγοντας ένας ένα οποιοδήποτε μήνυμα που σας έχει έρθει από το www.drphysio.gr, πηγαίνοντας κάτω από το κείμενο του μηνύματος, στο σύνδεσμο “unsubscribe” (ελληνιστί «διαγραφή»).

Σε περίπτωση που επιλέξετε αυτή την οδό, η διαγραφή σας γίνεται και πάλι αυτόματα (μέσω της υπηρεσίας mailchimp), και το www.drphysio.gr δε θα έχει καμία επικοινωνία μαζί σας από εκεί και πέρα.

Αν τυχόν παρατηρήσετε ότι συνεχίζεται η λήψη ενημερώσεων παρά το ότι έχετε διαγραφεί, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το info@drphysio.gr και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας και να διαγραφείτε από τη λίστα μας.

7. 4. Διαχείριση των Διευθύνσεων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ως διαχειριστής ο Δημήτρης Ραφαηλίδης δεν κάνει κανέναν απολύτως έλεγχο για την εγκυρότητα του email , του ονόματος σας ή τυχόν άλλα στοιχεία που προκύπτουν.

Το www.drphysio.gr δε θα σας στείλει ποτέ spam (αζήτητη αλληλογραφία), ούτε θα προβεί σε κοινοποίηση εμπορικού, πολιτικού ή διαφημιστικού ή άλλου είδους ενοχλητικού περιεχομένου.

Διατηρεί όμως το δικαίωμα, για όσο καιρό δεν έχετε διαγραφεί από τη λίστα επαφών του, να σας ενημερώνει με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε έκτακτο γεγονός ή ανακοίνωση που θα έχει σχέση με την ιστοσελίδα ή τις θεματικές του (πχ νέες τεχνολογίες , επιτεύγματα , εξελίξεις , συμμετοχή, δράσεις, εκδηλώσεις κλπ).

Το www.drphysio.gr δε θα δώσει ποτέ εν γνώσει του τα στοιχεία σας σε κανένα τρίτο μέρος και για κανέναν απολύτως λόγο, εκτός αν πρόκειται:

- για τρίτα μέρη που πιθανόν να επιλέξω ή να προσλάβω για να  προσφέρουν υπηρεσίες περαιτέρω διάδοσης πληροφορίας (πχ υπηρεσίες όπως το mailchimp), τα οποία – φυσικά – δεν είναι εξουσιοδοτημένα, ούτε έχουν δυνατότητα να κρατούν, χρησιμοποιούν ή να επεξεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα σας χωρίς την ενεργό συμμετοχή του www.drphysio.gr

8. Ασφάλεια των Δεδομένων

Το www.drphysio.gr λαμβάνει κάθε συνετή προφύλαξη και προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να είναι τα δεδομένα σας ασφαλή.

Η επιλογή της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, άλλωστε, έγινε έτσι ώστε να εμφιλοχωρούν όσο το δυνατόν λιγότερα (ανθρώπινα) λάθη.

Καμία κίνηση, όμως, στο διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλής. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχετε υπόψη σας σε κάθε περίπτωση: είτε δίνετε το email σας, είτε σχολιάζετε ένα άρθρο, είτε μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

9. Πολιτική Σχολίων

Το www.drphysio.gr διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει υπηρεσίες έγκρισης ή μετριασμού ή ακόμα και απαγόρευσης σχολίων ή / και ανώνυμου σχολιασμού.

Πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

- Κάθε σχόλιο αντιπροσωπεύει τον σχολιαστή του και μόνο, και δεν απηχεί κατ’ ανάγκην τις αντιλήψεις του www.drphysio.gr

- Υβριστικά, δυσφημιστικά ή άλλα παράνομα σχόλια δε θα γίνονται σε καμία περίπτωση ανεκτά.

- Σε καμία απολύτως περίπτωση δε θα γίνονται ανεκτά υβριστικά σχόλια που απευθύνονται στους υπόλοιπους σχολιαστές του www.drphysio.gr

- Πέρα από τα παράνομα σχόλια, απαγορεύονται τα σχόλια που είναι σκοπίμως εκτός θέματος, άσχετα, προκλητικά και έχουν σκοπό να προκαλέσουν εκρηκτικές αντιδράσεις.

Το www.drphysio.gr διατηρεί το δικαίωμα της απροειδοποίητου και αναιτιολόγητου αποκλεισμού (block) χρηστών που έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς.

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες  Όρους Χρήσης , την ισχύ τους, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενό τους, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

Παρά τα ανωτέρω, το φυσικοθεραπευτήριο Δημήτρης Ραφαηλίδης και ταυτόχρονα η ιστοσελίδα www.drphysio.gr διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης των όρων χρήσης.