Πόνος; Αδυναμία κίνησης;
Η φυσικοθεραπεία θα σε βοηθήσει !